Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Behavioral Assessment av den aldrende mus Vestibulær System
 
Click here for the English version

Behavioral Assessment av den aldrende mus Vestibulær System

Article DOI: 10.3791/51605
July 11th, 2014

Chapters

Summary July 11th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Motorisk kontroll og balanse ytelse er kjent for å svekkes med alderen. Dette notatet presenterer en rekke standard-invasiv atferdstester med tillegg av en enkel roterende stimulans til å utfordre de vestibulære systemet og viser endringer i balanse ytelse i en murine modell av aldring.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter