Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Behavioral Bedömning av Aging Mouse Vestibular System
 
Click here for the English version

Behavioral Bedömning av Aging Mouse Vestibular System

Article DOI: 10.3791/51605
July 11th, 2014

Chapters

Summary July 11th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Motorstyrnings-och balans prestanda är kända för att försämras med åldern. Denna uppsats presenterar en rad vanliga icke-invasiv beteendetester med tillägg av en enkel roterande stimulans för att utmana det vestibulära systemet och visar förändringar i balans prestanda i en musmodell av åldrandet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter