Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Ett protokoll för Genomföra Regn simulering för att studera mark Avrinning
 
Click here for the English version

Ett protokoll för Genomföra Regn simulering för att studera mark Avrinning

Article DOI: 10.3791/51664 10:36 min
April 3rd, 2014

Chapters

Summary April 3rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En regnsimulator användes för att tillämpa en enhetlig hastighet av enhetliga regn till packade jord lådor i en studie av det öde och transport av urea, en nonpoint källa miljögifter. Under enhetliga mark-och regnförhållanden, gångare jord fukthalt utövade stark kontroll över urea förlust i ytavrinning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter