Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

En protokoll for dirigering Nedbør Simulering å studere Soil Avrenning
 

En protokoll for dirigering Nedbør Simulering å studere Soil Avrenning

Article doi: 10.3791/51664
April 3rd, 2014

Summary April 3rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En regnsimulator ble brukt til å søke en konsistent hastighet på uniform nedbør til pakket jord bokser i en studie av skjebnen og transport av urea, en nonpoint kilde miljø forurensningen. Under uniform jord og regnforhold, utøvde forutgående jordfuktighet sterk kontroll over urea tap i overflateavrenning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter