Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

In Situ Upptäckt av autoreaktiva CD4 T-celler i hjärna och hjärta Använda MHC klass II Dextramers
 

In Situ Upptäckt av autoreaktiva CD4 T-celler i hjärna och hjärta Använda MHC klass II Dextramers

Article doi: 10.3791/51679
August 1st, 2014 Usage Statistics

Summary August 1st, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protokollet för att upptäcka självreaktiva CD4 T-celler i hjärna och hjärta genom direkt färgning med MHC klass II dextramers har beskrivits i denna rapport. För omfattande analys, är en tillförlitlig metod för att räkna upp de frekvenser av antigen-specifika CD4 + T-celler på plats också fram.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter