Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Cortical Kilde Analyse av høy tetthet EEG Recordings hos barn
 

Cortical Kilde Analyse av høy tetthet EEG Recordings hos barn

Article doi: 10.3791/51705
June 30th, 2014

Summary June 30th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I de senere årene har det vært økende interesse for å estimere de kortikale kilder skalp målt elektrisk aktivitet for kognitiv nevrovitenskap eksperimenter. Denne artikkelen beskriver hvordan høy tetthet EEG er anskaffet og hvordan opptakene er behandlet for cortical kilde estimering hos barn fra fylte 2 år på London baby Lab.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter