Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Måling av Dynamic scapular Kinematikk Bruke en acromion Marker Cluster å minimere Skin Bevegelsesartefakt
 
Click here for the English version

Måling av Dynamic scapular Kinematikk Bruke en acromion Marker Cluster å minimere Skin Bevegelsesartefakt

Article doi: 10.3791/51717
February 10th, 2015

Summary February 10th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne rapporten presenterer detaljer om hvordan å vedta acromion markør klynge metode for å skaffe scapulær kinematikk når du bruker en passiv markør motion capture enhet. Som det har blitt beskrevet i litteraturen, gir denne fremgangsmåten en sterk, ikke-invasiv, tredimensjonal, dynamisk og gyldig måling av scapulær kinematikk, minimere hud bevegelsesartefakter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter