Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Cilt Hareket Artifacti Minimize bir Akromion Marker Kümesini kullanma Dinamik Skapular Kinematiğinin Ölçümü
 
Click here for the English version

Cilt Hareket Artifacti Minimize bir Akromion Marker Kümesini kullanma Dinamik Skapular Kinematiğinin Ölçümü

Article doi: 10.3791/51717
February 10th, 2015

Summary February 10th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu rapor bir pasif işaretleyici hareket yakalama cihazı kullanırken skapular kinematiği elde akromion işaretleyici küme yöntemi benimsemeye nasıl ayrıntılarını sunar. Literatürde açıklandığı gibi, bu yöntem, cilt hareket artefaktı en aza indirerek, skapula kinematik bir invazif olmayan, sağlam üç-boyutlu, dinamik ve geçerli bir ölçüm sağlar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter