Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Transkraniell magnetisk stimulering för Undersöka Orsaks Brain-beteende relationer och deras Tid Kurs
 
Click here for the English version

Transkraniell magnetisk stimulering för Undersöka Orsaks Brain-beteende relationer och deras Tid Kurs

Article DOI: 10.3791/51735
July 18th, 2014

Chapters

Summary July 18th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) är en teknik för att icke-invasivt störa neural informationsbehandling och mäta dess effekt på beteendet. När TMS stör en uppgift betyder det att den stimulerade hjärnregionen är nödvändig för normal uppgift prestanda, tillåter en att systematiskt relatera hjärnregioner till kognitiva funktioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter