Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Cytosoliska Kalcium Mätningar i Renal epitelceller med flödescytometri
 
Click here for the English version

Cytosoliska Kalcium Mätningar i Renal epitelceller med flödescytometri

Article DOI: 10.3791/51857
October 28th, 2014

Chapters

Summary October 28th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kalcium är involverad i ett stort antal fysiologiska och patofysiologiska signalvägar. Levande cell imaging kräver specialiserad utrustning och kan vara tidskrävande. En snabb, enkel metod med användning av en flödescytometer för att bestämma relativa förändringar i cytosoliskt kalcium i adherenta epitelceller bringas i suspension var optimerad.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter