Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Snabb Genotypning av djur Följt av Etablera Primära kulturer av hjärnans nervceller
 
Click here for the English version

Snabb Genotypning av djur Följt av Etablera Primära kulturer av hjärnans nervceller

Article DOI: 10.3791/51879
January 29th, 2015

Chapters

Summary January 29th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver rutiner för märkning och genotypning nyfödda möss och generera primära neuronala kulturer från dem. Den genotypning är snabb, effektiv och tillförlitlig, och möjliggör automatiserad nukleinsyra-sur extraktion. Detta är särskilt användbart för neonatalt dödliga möss och deras kulturer som kräver förhands avslutad genotypning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter