Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Methylnitrosourea (MNU) -indusert Retinal degenerasjon og regenerasjon i Sebrafisk
 
Click here for the English version

Methylnitrosourea (MNU) -indusert Retinal degenerasjon og regenerasjon i Sebrafisk: histologiske og funksjonelle egenskaper

Article DOI: 10.3791/51909
October 20th, 2014

Chapters

Summary October 20th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Heri vi demonstrere kvantifisering av retinal de- og regenerering og dens innvirkning på visuell funksjon ved hjelp av N-metyl-N -nitrosourea i den voksne sebrafisk. Tap av synsskarphet og redusert fotoreseptorlidelser tall ble etterfulgt av spredning i indre kjernefysiske lag. Komplett morfologisk og funksjonell regenerering skjedde 30 dager etter første behandling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter