Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Klinik Araştırmalarda Brakial Arter Ultrason değerlendirilmesi Endotel Bağımlı Akış Dolayımlı Vazodilatasyon
 
Click here for the English version

Klinik Araştırmalarda Brakial Arter Ultrason değerlendirilmesi Endotel Bağımlı Akış Dolayımlı Vazodilatasyon

Article DOI: 10.3791/52070 08:42 min
October 22nd, 2014

Chapters

Summary October 22nd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Endotel disfonksiyonu sayısız hastalık durumları ile ilişkili olan ve insanlarda olumsuz kardiyovasküler olaylar için bir öngörü olduğunu. Akış-aracılı vazodilatasyon (FMD) endotel fonksiyonunu değerlendirmek için bir non-invaziv ultrason yöntemidir. Metodolojik seçimler ve operatör deneyimi sonuçlarını etkileyebilir. Insan çalışmalarında FMD için sistematik bir yaklaşım burada ele alınmıştır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter