Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Live-Imaging av medfødte immun og preneoplastiske Cell Interaksjoner Bruke en induserbar Gal4 / UAS Expression System i Larvesebrafisk Skin
 
Click here for the English version

Live-Imaging av medfødte immun og preneoplastiske Cell Interaksjoner Bruke en induserbar Gal4 / UAS Expression System i Larvesebrafisk Skin

Article DOI: 10.3791/52107
February 3rd, 2015

Chapters

Summary February 3rd, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Studere de tidligste hendelsene i preneoplastiske celle progresjon og medfødte immunceller samhandling er avgjørende for å forstå og behandle kreft. Her beskriver vi en metode for å betinget indusere epiteliale celletransformasjoner og den påfølgende levende avbildning av medfødte immunceller interaksjon med HRAS G12V uttrykker hudceller i sebrafisk larver.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter