Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ex vivo Behandling svar av primära tumörer och / eller associerade Metastaser för preklinisk och klinisk utveckling av Therapeutics
 
Click here for the English version

Ex vivo Behandling svar av primära tumörer och / eller associerade Metastaser för preklinisk och klinisk utveckling av Therapeutics

Article DOI: 10.3791/52157
October 2nd, 2014

Chapters

Summary October 2nd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Etablerade cancer cellinjer och xenotransplantat varit stöttepelaren i cancerforskning under de senaste decennierna. Dock tyder nya bevis som terapeutiskt svar i hög grad påverkas av tumörcellsmikromiljö. Därför har vi tagit fram en ex vivo analys av primära tumörprover för drogutvecklingsändamål.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter