Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

A Whole Cell Bioreporter tilnærming til Vurdere Transport og biotilgjengelighet av miljøgifter i vann Umettet Systems
 
Click here for the English version

A Whole Cell Bioreporter tilnærming til Vurdere Transport og biotilgjengelighet av miljøgifter i vann Umettet Systems

Article doi: 10.3791/52334
December 24th, 2014

Summary December 24th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En hel celle bioreporter analysen med Burkholderia sartisoli RP037-mChe ble utviklet for å oppdage fraksjoner av en organisk forurensning (dvs. fluoren) tilgjengelig for bakteriell nedbrytning etter aktiv transport av mycel bridging luftfylte porer i et vann umettet modellsystem.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter