Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Forberedelse og respirometrisk Vurdering av Mitokondrier Isolert fra Skeletal Muscle Tissue Oppnådd ved perkutan Needle Biopsi
 
Click here for the English version

Forberedelse og respirometrisk Vurdering av Mitokondrier Isolert fra Skeletal Muscle Tissue Oppnådd ved perkutan Needle Biopsi

Article DOI: 10.3791/52350
February 7th, 2015

Chapters

Summary February 7th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metoder for biopsi av vastus lateralis, utarbeidelse av renset mitokondrier, og respirometrisk profilering er beskrevet. Bruken av små muskelvolum gjør denne teknikken egnet for klinisk forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter