Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Funktionell beredning och Kanalaktivitets Mätningar av renat Vildtyps och Mutant CFTR Protein
 
Click here for the English version

Funktionell beredning och Kanalaktivitets Mätningar av renat Vildtyps och Mutant CFTR Protein

Article doi: 10.3791/52427
March 9th, 2015

Summary March 9th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beskrivet här är ett snabbt och effektivt förfarande för funktionell rekonstitution av renat vildtyp och muterade CFTR-protein som bevarar aktiviteten för denna kloridkanal, vilken är defekt i cystisk fibros. Jodid utflöde från ombildade proteoliposomer förmedlade av CFTR tillåter studier av kanalaktivitet och effekterna av små molekyler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter