Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

En injicerbar and Drug belastad Supra Hydrogel för lokal kateter Injektion i Pig Heart
 
Click here for the English version

En injicerbar and Drug belastad Supra Hydrogel för lokal kateter Injektion i Pig Heart

Article DOI: 10.3791/52450 10:28 min June 7th, 2015
June 7th, 2015

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Supramolekylära hydrogelators baserade på ureido-pyrimidinoner tillåter full kontroll över de makroskopiska gelegenskaperna och sol-gel kopplings beteende med hjälp av pH. Här presenterar vi ett protokoll för att formulera och injicera en sådan supra hydrogelator via en kateter leveranssystem för lokal leverans direkt i relevanta områden i grishjärta.

Tags

Bioteknik supramolekylära polymerer hydrogel kateterinjektion drug delivery pH Växling gris modell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter