Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

RNA Isolasjon fra Cell spesifikke subpopulasjoner Bruke Laser-fangst mikrodisseksjon Kombinert med Rapid Immunolabeling
 
Click here for the English version

RNA Isolasjon fra Cell spesifikke subpopulasjoner Bruke Laser-fangst mikrodisseksjon Kombinert med Rapid Immunolabeling

Article doi: 10.3791/52510
April 11th, 2015

Summary April 11th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Genekspresjon analyse av et undersett av celler i et bestemt vev er en stor utfordring. Denne artikkelen beskriver hvordan du isolerer høy kvalitet total RNA fra en bestemt celle befolkning ved å kombinere en rask immunolabeling metode med laser capture mikrodisseksjon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter