Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Probe-baserte Real-time PCR tilnærminger for kvantitativ måling av microRNAs
 
Click here for the English version

Probe-baserte Real-time PCR tilnærminger for kvantitativ måling av microRNAs

Article DOI: 10.3791/52586
April 14th, 2015

Chapters

Summary April 14th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Sirkulerende microRNAs har nylig dukket opp som lovende og nye biomarkører for ulike krefttyper og andre sykdommer. Målet med denne artikkelen er å diskutere tre ulike probe-basert real-time PCR-plattformer og metoder som er tilgjengelige for å kvantifisere og bestemme overflod av sirkulerende microRNAs.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter