Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Probe-baserade Real-time PCR Approaches för kvantitativ mätning av mikroRNA
 
Click here for the English version

Probe-baserade Real-time PCR Approaches för kvantitativ mätning av mikroRNA

Article DOI: 10.3791/52586
April 14th, 2015

Chapters

Summary April 14th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cirkulerande mikroRNA har nyligen dykt upp som lovande och nya biomarkörer för olika cancerformer och andra sjukdomar. Målet med denna artikel är att diskutera tre olika probbaserad realtids-PCR-plattformar och metoder som finns tillgängliga för att kvantifiera och avgöra överflödet av cirkulerande mikroRNA.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter