Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fiber Teşkilatı geçişleri ile electrospun Nanolif iskeleleri
 
Click here for the English version

Fiber Teşkilatı geçişleri ile electrospun Nanolif iskeleleri

Article doi: 10.3791/52626
April 19th, 2015

Summary April 19th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada, biz liflerin Basamaklandırılmış organizasyonu ile electrospun nanolif iskeleleri imal ve hücre morfolojisi / yönünü düzenleyen kendi uygulamalarını keşfetmek için bir protokol mevcut. Nanolif iskelelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından Degrade'ler biyomedikal alanındaki uygulamalar geniş bir yelpazede sunuyoruz.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter