Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Generation af lymfatisk mikropartikler og påvisning af deres proapoptotiske Påvirkning af luftvejsepitelceller
 
Click here for the English version

Generation af lymfatisk mikropartikler og påvisning af deres proapoptotiske Påvirkning af luftvejsepitelceller

Article doi: 10.3791/52651
February 20th, 2015

Summary February 20th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cellemembran-kaste mikropartikler (MPS) er aktive biologiske vesikler, som kan isoleres, og deres patofysiologiske virkninger undersøgt i forskellige modeller. Her beskriver vi en fremgangsmåde til generering af MP'er afledt fra T-lymfocytter (LMPs) og til at demonstrere deres proapoptotiske virkning på luftveje epitelceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter