Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering av Human Lymphatic endotelceller från Multi-parameter fluorescensaktiverad cellsortering
 
Click here for the English version

Isolering av Human Lymphatic endotelceller från Multi-parameter fluorescensaktiverad cellsortering

Article DOI: 10.3791/52691
May 1st, 2015

Chapters

Summary May 1st, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta protokoll är att isolera lymfatiska endotelceller kantar mänskliga lymfatiska missbildning cysta-liknande fartyg och förhud som använder fluorescensaktiverad cellsortering (FACS). Efterföljande cellodling och expansion av dessa celler möjliggör en ny nivå av experimentell förfining för genetiska, proteomik, funktionella och celldifferentiering studier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter