Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Pappersbaserade enheter för Isolering och karakterisering av extracellulär Blåsor
 
Click here for the English version

Pappersbaserade enheter för Isolering och karakterisering av extracellulär Blåsor

Article doi: 10.3791/52722
April 3rd, 2015

Summary April 3rd, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll detaljer en metod för att isolera cellulära vesiklar (EVT), små membranpartiklar som frigörs från celler, från så lite som 10 | il serumprov. Detta tillvägagångssätt kringgår behovet av ultracentrifuge, kräver bara några minuter av analystiden, och möjliggör isolering av elbilar från prover av begränsade volymer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter