Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

In vivo Bedömning av gnagare Plasmodium parasitemia och Merozoite Invasion av flödescytometri
 
Click here for the English version

In vivo Bedömning av gnagare Plasmodium parasitemia och Merozoite Invasion av flödescytometri

Article doi: 10.3791/52736
April 5th, 2015

Summary April 5th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Malariaparasiten invaderar och replikat inom röda blodkroppar. Den korrekt bedömning av merozoite invasion och parasitemi är därför avgörande för bedömningen loppet av malariainfektion. Här beskriver vi en flödescytometri baserat protokoll för mätning av dessa parametrar i en musmodell av malaria.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter