Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Isolering og karakterisering av satellitten celler fra Rat Leder Branchiomeric Muskler
 

Isolering og karakterisering av satellitten celler fra Rat Leder Branchiomeric Muskler

Article doi: 10.3791/52802
July 20th, 2015

Summary July 20th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver isolering av satellittceller fra branchiomeric hode musklene i en 9 uker gamle rotter. Musklene kommer fra forskjellige branchial buer. Deretter satellitt dyrkes cellene på en flekk belegg av millimeterstørrelse for å studere deres differensiering. Denne tilnærmingen unngår ekspansjon og passaging av satellitten celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter