Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection
Author Produced

This content is Open Access.

Påføring av Long-term kultivert Interferon-γ Enzyme-linked immunospot analyse for Assessing Cell Responses Effector og Memory T i Cattle
 
Click here for the English version

Påføring av Long-term kultivert Interferon-γ Enzyme-linked immunospot analyse for Assessing Cell Responses Effector og Memory T i Cattle

Article DOI: 10.3791/52833-v 15:58 min July 11th, 2015
July 11th, 2015

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Long-term dyrket interferon-γ enzymbundet immunospot assay blir anvendt som et mål på sentralhukommelsesresponser og korrelerer med beskyttende antimykobakteriell vaksine responser. Med denne analysen, er perifere mononukleære blodceller stimulert med mykobakterielle antigener og interleukin-2 i 14 dager, som muliggjør differensiering og utvidelse av sentrale minne-T-celler.

Tags

Immunologi , bovin tuberkulose CD4 T-celler vaksine.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter