Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection
Author Produced

This content is Open Access.

Tillämpning av Långsiktigt odlade Interferon-γ Enzymkopplad immunospot analys för bedömning Effector och Memory T-cellssvar hos nötkreatur
 
Click here for the English version

Tillämpning av Långsiktigt odlade Interferon-γ Enzymkopplad immunospot analys för bedömning Effector och Memory T-cellssvar hos nötkreatur

Article DOI: 10.3791/52833-v 15:58 min July 11th, 2015
July 11th, 2015

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Långsiktig odlade interferon-γ enzymkopplad immunospot analys används som ett mått på central minnessvar och korrelerar med skyddande anti-mykobakteriella vaccinsvar. Med denna analys är perifera mononukleära blodceller stimulerades med mykobakteriella antigener och interleukin-2 i 14 dagar, vilket möjliggör differentiering och expansion av central minnes-T-celler.

Tags

Immunology Utgåva 101, bovin tuberkulos CD4 T-celler vaccin.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter