Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection
Author Produced

This content is Open Access.

Tillämpning av Långsiktigt odlade Interferon-γ Enzymkopplad immunospot analys för bedömning Effector och Memory T-cellssvar hos nötkreatur
 
Click here for the English version

Tillämpning av Långsiktigt odlade Interferon-γ Enzymkopplad immunospot analys för bedömning Effector och Memory T-cellssvar hos nötkreatur

Article doi: 10.3791/52833
July 11th, 2015

Summary July 11th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Långsiktig odlade interferon-γ enzymkopplad immunospot analys används som ett mått på central minnessvar och korrelerar med skyddande anti-mykobakteriella vaccinsvar. Med denna analys är perifera mononukleära blodceller stimulerades med mykobakteriella antigener och interleukin-2 i 14 dagar, vilket möjliggör differentiering och expansion av central minnes-T-celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter