Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Metoder for å øke følsomheten av High Resolution Melting Enkelt nucleotide polymorphism Genotyping i Malaria
 
Click here for the English version

Metoder for å øke følsomheten av High Resolution Melting Enkelt nucleotide polymorphism Genotyping i Malaria

Article doi: 10.3791/52839
November 10th, 2015

Summary November 10th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mens høy oppløsning smelte analyse gir evnen til å differensiere mellom enkelt-nukleotid polymorfismer i en heterogen populasjon, kan mutant allel forsterkning forspenning øke dens evne til å påvise tilstedeværende alleler ved relativt lave prosentandeler i en prøve. Denne protokollen beskriver forbedringer som forbedrer følsomheten av høy oppløsning smelteanalyse.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter