Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Metoder för att öka känsligheten för högupplöst Melting Single Nucleotide Polymorphism Genotyping i Malaria
 
Click here for the English version

Metoder för att öka känsligheten för högupplöst Melting Single Nucleotide Polymorphism Genotyping i Malaria

Article doi: 10.3791/52839
November 10th, 2015

Summary November 10th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Även hög upplösning smältanalys ger möjlighet att skilja mellan single nucleotide polymorphisms i en heterogen population, kan mutant allel förstärkning partiskhet öka sin förmåga att upptäcka alleler närvarande vid relativt låga procenttal i ett prov. Detta protokoll beskriver förbättringar som förbättrar känsligheten för hög upplösning smältanalys.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter