Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Temporal Sporing av cellecyklusprogresjonen Bruke flowcytometrisystemer uten behov for synkronisering
 
Click here for the English version

Temporal Sporing av cellecyklusprogresjonen Bruke flowcytometrisystemer uten behov for synkronisering

Article DOI: 10.3791/52840
August 16th, 2015

Chapters

Summary August 16th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver bruken av bromdeoksyuridin (BrdU) opptak for å tillate den temporale sporing av celler som var i S-fasen ved et bestemt tidspunkt. Tilsetning av DNA-fargestoffer og antistoffmerking muliggjør detaljert analyse av skjebnen til S-fasen cellene på senere tidspunkt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter