Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Temporal Spårning av cellcykelprogression med användning av flödescytometri utan behov av synkronisering
 
Click here for the English version

Temporal Spårning av cellcykelprogression med användning av flödescytometri utan behov av synkronisering

Article DOI: 10.3791/52840
August 16th, 2015

Chapters

Summary August 16th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver användningen av bromodeoxiuridin (BrdU) upptag för att tillåta den temporala spårning av celler som var i S-fas vid en viss tidpunkt. Tillsats av DNA-färgämnen och märkning antikropp underlättar detaljerad analys av vad som händer med S fasceller vid senare tillfällen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter