Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Implementering av
 
Click here for the English version

Implementering av

Article DOI: 10.3791/52879
December 9th, 2015

Chapters

Summary December 9th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drug motstand mot målrettede therapeutics er utbredt og behovet for å identifisere resistensmekanismer - før eller etter klinisk debut - er avgjørende for guiding alternative kliniske forvaltningsstrategier. Her presenterer vi en protokoll til par avledning av multiresistent linjer in vitro med sekvensering for å fremskynde oppdagelsen av disse mekanismene.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter