Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Molecular Probe Optimization för att bestämma cell Dödligheten i en Photo Organism (
 
Click here for the English version

Molecular Probe Optimization för att bestämma cell Dödligheten i en Photo Organism (

Article doi: 10.3791/53036
January 29th, 2016

Summary January 29th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikrobiella populationer innehåller väsentliga cell heterogenitet, som kan diktera övergripande beteende. Molekylär probe analyser genom flödescytometri kan bestämma fysiologiska tillstånd av celler, men dess tillämpning varierar mellan arter. Denna studie ger ett protokoll för att exakt bestämma cell dödlighet inom en cyanobakterie befolkning, utan att underskatta eller spela falskt positiva resultat.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter