Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Metod för att studera Palatal Fusion använder statiska orgel kultur
 
Click here for the English version

Metod för att studera Palatal Fusion använder statiska orgel kultur

Article doi: 10.3791/53063
September 19th, 2015

Summary September 19th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Studier av gommen utveckling motiveras av förekomsten av gomspalt, en missbildning som innebär en enorm hälsa börda och kan lämna bestående vanställdhet. Vi visar här en teknik att odla palatala hyllor som kan användas för att studera olika signalvägar som är involverade i palatal utveckling och fusion.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter