Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Solvent destekli çift katlı lipid (SALB) Yöntemi ile biyomembran Fabrikasyon
 
Click here for the English version

Solvent destekli çift katlı lipid (SALB) Yöntemi ile biyomembran Fabrikasyon

Article DOI: 10.3791/53073 09:38 min December 1st, 2015
December 1st, 2015

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biz lipid veziküller kullanmadan katı yüzeyler üzerinde desteklenen lipid çift oluşturmak için deneysel bir protokol mevcut. Çeşitli biyolojik uygulamalarda, kolesterol açısından zengin bir etki ile, bir lipid, silikon dioksit ve altın iki tabakalı olarak desteklenen zarları meydana getirmek üzere, bir aşamalı bir yöntemi göstermektedir.

Tags

Biyomühendislik Sayı 106 çift katlı lipid lipid Vesikül Solvent Borsası Kolesterol Kuvars Kristal Microbalance-Dağılma Lipid Hareketlilik Membran Domain Desteklenen
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter