Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Indirekt immunofluorescens på frysta sektioner av Mouse Mammary Gland
 
Click here for the English version

Indirekt immunofluorescens på frysta sektioner av Mouse Mammary Gland

Article doi: 10.3791/53179
December 1st, 2015

Summary December 1st, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den indirekt immunofluorescens protokoll som beskrivs i denna artikel gör det möjligt att upptäcka och lokalisering av proteiner i mus bröstkörteln. En komplett metod ges för att framställa bröstkörtelprover, för att utföra immunohistokemi, för att avbilda de vävnadssnitt genom fluorescensmikroskopi, och att rekonstruera bilder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter