Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Värmekameror för att studera stress Icke-invasivt i sidostagade Fåglar
 
Click here for the English version

Värmekameror för att studera stress Icke-invasivt i sidostagade Fåglar

Article DOI: 10.3791/53184
November 6th, 2015

Chapters

Summary November 6th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det finns ett behov för en icke-invasiv bedömning av stress. Detta dokument beskriver ett enkelt protokoll med hjälp av värmekameror för att upptäcka en signifikant svar i ögon region temperatur i vilda blåmesar till en mild akut stress.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter