Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Artsdannelse og biotilgjengelighet Målinger av Miljø Plutonium Bruke Diffusion i Thin Films
 
Click here for the English version

Artsdannelse og biotilgjengelighet Målinger av Miljø Plutonium Bruke Diffusion i Thin Films

Article doi: 10.3791/53188
November 9th, 2015

Summary November 9th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Teknikken med diffusiv gradienter i tynne filmer (DGT) er foreslått for arts studier av plutonium. Denne protokollen beskriver diffusjon eksperimenter sondering oppførselen til Pu (IV) og Pu (V) i nærvær av organisk materiale. DGTS utplassert i en karstkilden tillate vurdering av biotilgjengeligheten av Pu.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter