Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Meiotisk Spindle Bedömning i musoocyter av siRNA-medierad Ljuddämpning
 
Click here for the English version

Meiotisk Spindle Bedömning i musoocyter av siRNA-medierad Ljuddämpning

Article DOI: 10.3791/53586 09:16 min
October 11th, 2015

Chapters

Summary October 11th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för specifik siRNA-medierad mRNA utarmning följt av immunofluorescensanalys att utvärdera meiotisk spindelenhet och organisation i musoocyter. Detta protokoll är lämplig för in vitro utarmning av transkript och funktionell bedömning av olika spindel och / eller MTOC associerade faktorer i oocyter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter