Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Ex vivo optogenetic Dissekering av skräck kretsar i hjärnan skivor
 
Click here for the English version

Ex vivo optogenetic Dissekering av skräck kretsar i hjärnan skivor

Article DOI: 10.3791/53628 11:13 min April 5th, 2016
April 5th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Optogenetic metoder används ofta för att manipulera neural aktivitet och bedöma konsekvenserna för hjärnans funktion. Här, är en teknik som beskrivs att vid in vivo-expression av den optiska aktivator channelrhodopsin, möjliggör ex vivo analys av synaptiska egenskaper hos specifika lång räckvidd och lokala neurala kopplingar i rädsla relaterade kretsar.

Tags

Neurovetenskap optogenetik channelrhodopsin stereotaktisk injektion hela-cell patch-clamp amygdala mediala prefrontala cortex thalamus synapser neurala anslutning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter