Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utforsker bruken av isolerte uttrykk og Film Clips å evaluere Emotion Anerkjennelse av mennesker med traumatisk hjerneskade
 
Click here for the English version

Utforsker bruken av isolerte uttrykk og Film Clips å evaluere Emotion Anerkjennelse av mennesker med traumatisk hjerneskade

Article doi: 10.3791/53774
May 15th, 2016

Summary May 15th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen beskriver hvordan du implementerer et batteri av atferdsmessige oppgaver å undersøke følelser anerkjennelse av isolerte ansikts- og stemme følelser uttrykk, og en ny oppgave ved hjelp av kommersielle TV- og filmklipp å vurdere multimodale følelser anerkjennelse som inkluderer kontekstuelle signaler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter