Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utforska användningen av isolerade uttryck och Filmklipp att utvärdera känslor erkännande av personer med traumatisk hjärnskada
 
Click here for the English version

Utforska användningen av isolerade uttryck och Filmklipp att utvärdera känslor erkännande av personer med traumatisk hjärnskada

Article doi: 10.3791/53774
May 15th, 2016

Summary May 15th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta dokument beskriver hur man genomför ett batteri av beteende uppgifter att undersöka känslor erkännande av isolerade ansikts- och vokala känslor uttryck, och en ny uppgift med hjälp av kommersiella TV och filmklipp för att bedöma multimodal känslor erkännande som innehåller kontextuella ledtrådar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter