Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Hel-celle Patch-clamp Recordings i hjernen skiver
 
Click here for the English version

Hel-celle Patch-clamp Recordings i hjernen skiver

Article DOI: 10.3791/54024 07:23 min June 15th, 2016
June 15th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver grunnleggende prosedyretrinn for å utføre hel-celle patch-clamp opptak. Denne teknikken tillater studiet av det elektriske oppførsel av neuroner, og når den utføres i hjerneskiver, tillater vurdering av forskjellige nevronale funksjoner fra nevroner som fremdeles er integrert i forholdsvis godt bevart hjernen kretser.

Tags

Neuroscience Brain skive, Hel-celle patch-clamp strøm-klemme spenning-klemme synaptisk overføring egenverdi oppstemthet.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter