Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Vurdering av Cardiac morfologiske og funksjonelle endringer i musemodell for Tverr aortic Innsnevring av ekkokardiografi Imaging
 
Click here for the English version

Vurdering av Cardiac morfologiske og funksjonelle endringer i musemodell for Tverr aortic Innsnevring av ekkokardiografi Imaging

Article doi: 10.3791/54101
June 21st, 2016

Summary June 21st, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med denne protokollen er å invasivt vurdere hjerte strukturelle og funksjonelle endringer i en musemodell for hjertesykdom skapt av tverrgående aorta innsnevring, ved hjelp av B- og M-modus ekkokardiografi og farge / puls bølge Doppler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter