Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Komplett arbetsflöde för analys av Histon posttranslationella modifieringar med botten upp masspektrometri
 
Click here for the English version

Komplett arbetsflöde för analys av Histon posttranslationella modifieringar med botten upp masspektrometri: Från Histon Extraction till dataanalys

Article DOI: 10.3791/54112
May 17th, 2016

Chapters

Summary May 17th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en helt integrerat arbetsflöde för att karakterisera histon posttranslationella modifieringar som använder masspektrometri (MS). Arbetsflödet innehåller histon rening från cellodlingar eller vävnader, histon derivatisering och matsmältning, MS-analys med hjälp av nano-flödet vätskekromatografi och instruktioner för dataanalys. Protokollet är utformat för slutförande inom 2 - 3 dagar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter