Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

FRET Imaging i Tredimensionella Hydrogeler
 

FRET Imaging i Tredimensionella Hydrogeler

Article doi: 10.3791/54135
August 1st, 2016 Usage Statistics

Summary August 1st, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förster resonansenergiöverföring (FRET) avbildning är ett kraftfullt verktyg för realtidscellbiologiska studier. Här en metod för FRET avbildning celler i fysiologiska tredimensionella (3D) hydrogel mikromiljöer med användning av konventionell epifluorescensmikroskopi presenteras. En analys för ratiometrisk FRET-prober som ger linjära förhållanden över aktiveringsintervall beskrivs.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter